Hakkımda

1979 Yılından bu güne çeşitli firmalarda; Şantiye Şefliği, Proje Müdürlüğü, İnşaat Grup Müdürlüğü, Şirket Yöneticiliği vb.hizmetleri ifa etmiş, ayrıca 13 yıl süre ile çeşitli taahhüt işlerini üstlenmiş ve ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle 2002 yılından itibaren tekrar Proje Yönetim İşlerine dönmüş bulunmaktayım.

2002 yılından günümüze kadar, Türkiye’nin büyük ölçekli firmalarında,büyük ölçekli proje yönetim hizmetlerinde bulundum.

Meslek yaşamım boyunca, yaptığım tüm işlerden gurur duyarak, severek ve haz alarak, onurla hizmet vermiş bulunmaktayım. Mimarlık mesleğimin avantajlarını da kullanarak, işlerimin gerek kalite gerek ise zamanlaması konusunda üstün başarılara imza attım. Bu arada meslekte duayen olarak ismi geçen, gerçekten işini çok iyi bilen ve yapan MESLEK ÜSTADLARI ile çalışma şansını yakaladım, bu iş birliktelikleri gerek bende gerek ise ekibimin içinde yer alan genç meslektaşlarımızda onur ve feyz duyma şansını yaratmıştır.

2014 yılından itibaren, aşağıdaki konularda kendi kuruluşum ve ekibim ile yatırımcı ve yapımcı firmalara hizmet vermek uğraşındayım;

Mimari avan ve uygulama proje hizmetleri
Arazi ve proje geliştirme
Kentsel dönüşüm
Yatırım ve planlama
İnşaat Yapım işleri için teklif ve fizibilite hizmetleri

3 adet işin çalışmalarını tamamladıktan sonra söz konusu şirketin faaliyetlerine ara verdik ve tekrar proje yönetim hizmetlerine geri dönmüş bulunmaktayım.

Tüm meslek yaşamım boyunca, meslek etiği, kalite, planlama ve en önemlisi dürüstlük ve ahlak ilkelerimden taviz vermeden çalışmayı birinci hedefim olarak belirlemiş bulunmaktayım.
Polatyol Eston projesinden ayrılarak, MTİ İnşaat Genel Koordinatörlüğü görevine döndüm.

Saygılarımla,

Fahir Semih ÜLGEN
Mimar
A.D.M.M.A